• REGULAMIN SKLEPU WAŻNY OD 25.12.2015 r.

  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
 • Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów w przedmiocie sprzedaży towarów  za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.najtanszetonery.pl
 • I INFORMACJE OGÓLNE
 • Sklep internetowy www.najtanszetonery.pl  prowadzony jest przez:

  UNIQUE Karol Rupotacki
  ul. II Armii Wojska Polskiego 64a/4
  59-222 Miłkowice
  REGON: 021805339
  NIP: 691-222-27-79

  Firma wpisana jest do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

 

 • Kontakt:
  Infolinia (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)
  886 886 335
  E-mail: sklep@najtanszetonery.pl

 

 • II DEFINICJE
  • Klient / Konsument – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę
  • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.najtanszetonery.pl;
  • Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.najtanszetonery.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
  • Towar – produkty dostępne w Sklepie Internetowym;
  • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy UNIQUE Karol Rupotacki, a Klientem, zawarta za pośrednictwem sklepu internetowego www.najtanszetonery.pl
  • Ustawa o prawach konsumenta –– oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
  •  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru

   III POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Sklep Internetowy www.najtanszetonery.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek  za pośrednictwem sieci Internet.
  • Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie jest akceptacja niniejszego Regulaminu, która jednocześnie jest oświadczeniem woli Kupującego.
  • Wszystkie ceny podane w sklepie najtanszetonery.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca na stronie produktu w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Na paragonie/FV może zostać ujęta cena pomniejszona o stosowny rabat wynikający ze skorzystania przez Klienta z promocji specjalnej.
  • Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub faktury VAT (w zależności od życzenia Klienta).
  • Wszelkich płatności związanych z realizacją zamówienia są realizowane w polskiej walucie.
  • Rejestracja w sklepie najtanszetonery.pl jest całkowicie bezpłatna.
  • Każdy zakupiony towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad.
  • Klient ma możliwość złożyć zamówienie bez wcześniejszej rejestracji w Sklepie.
   a.) Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,
   b.) Mozilla Firefox w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,
   c.) minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli.
  • Sklep korzysta z Plików Cookies.
  • Promocje w sklepie najtanszetonery.pl nie łączą się ze sobą.
  • Zakazane jest dostarczenie przez Konsumenta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy UNIQUE Karol Rupotacki

   IV ZAMÓWIENIA
  • Zamówienia w sklepie internetowym NajtanszeTonery.pl można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  • W celu dokonania zakupu konieczne jest podanie pełnych danych Kupującego:
   - Imię
   - Nazwisko
   - Adres dostawy zawierający kod pocztowy, nazwę miejscowości, nazwę ulicy oraz nr domu / lokalu
   - Numer telefonu kontaktowego
   - Adres e-mail
   - Dane do FV
  • Kupujący zobowiązany jest do podania pełnych i prawidłowych danych osobowych.
  • Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień w przypadku, gdy:
   - Kupujący nie poda pełnych i prawdziwych danych
   - Formularz zamówienia zostanie niepoprawnie wypełniony
   - Kupujący nie uiści zapłaty w ciągu 7 dni od daty zakupu
   - Kupujący nie odbierze przesyłki
  • Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
  • W przypadku braku towaru w magazynie Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

   V.  DOSTAWA
  • Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  • Towar wysyłany jest za pośrednictwem Kuriera GLS  lub UPS

   Czas dostarczenia przesyłki:
   - Przesyłka krajowa (płatna przy odbiorze lub opłacona z góry) : 1 – 2 dni robocze
   - Przesyłka zagraniczna:  5 – 10 dni roboczych ( w zależności od miejsca przeznaczenia)

   Koszty wysyłki:
   - Przesyłka krajowa płatna z góry: 20 zł (niezależnie od ilości zamówionych produktów)
   - Przesyłka krajowa płatna przy odbiorze: 25 zł (niezależnie od ilości zamówionych produktów)
   - Przesyłka zagraniczna: koszt ustalany jest indywidualnie z Kupującym
  • W wyjątkowych sytuacjach przesyłka może się opóźnić, o czym Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego. W takim przypadku Kupujący może zrezygnować z zamówienia.

   VI SPOSÓB PŁATNOŚCI
  • Klient ma następujące możliwości uiszczenia opłaty za zamówienie
   - przelew bankowy na konto bankowe Sklepu: 74 1140 2004 0000 3902 7429 2474 w MBank
   - płatnością w systemie Przelewy24, PayPal
   - kartą płatniczą

   Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
   Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

   - płatność kurierowi przy odbiorze przesyłki
  • W przypadku wyboru formy "przelew", towar będzie wysyłany po otrzymaniu środków pieniężnych na konto bankowe sklepu  w wysokości 100% wartości zamówienia
  • Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po uprzednim poinformowaniu obsługi Sklepu i uzgodnieniu terminu zapłaty.

   VII ZWROT TOWARU
  • Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów opisanych w punkcie 2, 6 i 8 poniżej, zgodnie z przepisami art. 27-38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Odstąpienie od umowy odbywa się poprzez złożenie oświadczenia przez Klienta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  • W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania zakupionych Produktów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. W celu zagwarantowania jak najsprawniejszej obsługi naszych Klientów prosimy o dołączenie paragonu lub faktury VAT do zwracanych Produktów. Bezpośrednie koszty odesłania Produktów ponosi Klient.
  • ·         Zwracany Produkt winien zostać odesłany  na adres sklepu.
  • Dokładny opis procedury zwrotu znajduje się w linku „ Wymiany / zwroty / reklamacje”
  • Klient zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia towaru przed wysyłką ( w pierwszej kolejności papierem lub folią, a następnie taśmą)
  • Pieniądze za zwrócone zamówienie Klient otrzyma niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania pisemnego odstąpienia od umowy, z tym, że sklep wilady.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyl Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu wskaże wyraźnie inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla niego  z żadnymi kosztami.
  • w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
  • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu lub Produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z Produktu lub Produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd Produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru Produktu

   VIII WYMIANA
  • Klient może dokonać wymiany w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki na uzgodniony ze Sprzedającym towar

   IX REKLAMACJA / RĘKOJMIA
  • Sklep NajtanszeTonery.pl zobowiązany jest do dostarczenia produktu wolnego od wad. Reklamacje rozpatrywane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121) lub gwarancję jakości – w zależności od wyboru Klienta.
  • NajtanszeTonery.pl ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Odpowiedzialność Sklepu z tytułu wady produktu uregulowana jest w przepisach art. 556 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121).
  • Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru, jednak traci uprawnienia reklamacyjne z tego tytułu w przypadku jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
  • Sprzedawca prosi Konsumenta  o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.
  • W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą zawierającym tą umowę w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
  • Sprzedawca ustosunkuje się do każdego żądania najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Konsumenta.
  • W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sprzedający zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji, chyba że Klient wybierze inny, zaoferowany mu alternatywny produkt – wówczas koszty poprzedniej transakcji zostaną zaliczone na poczet ceny nowego produktu.
  • Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta oraz dołączone do sprzedawanego Produktu.
  • Sklep NajtanszeTonery.pl informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Kupujący wszelkie informacje i zasady dostępu znajdzie pod adresem strony: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php#faq1366

   X OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / POLITYKA PRYWATNOŚCI
  • Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz (w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta) w celu informowania o nowościach, wyprzedażach i akcjach promocyjnych organizowanych przez Najtanszetonery.pl
  • Klient ma prawo do pełnej kontroli treści swoich danych, również do ich edycji lub całkowitego usunięcia
  • Sklep Najtanszetonery.pl  gwarantuje ochronę danych oraz przestrzeganie zasad Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych

   XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie internetowym Najtanszetonery.pl  zarejestrowanym pod domeną o nazwie www.NajtanszeTonery.pl  są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.
  • W przypadku niejasności lub dodatkowych pytań odnośnie Regulaminu, prosimy o kontakt mailowy pod adresem: sklep@najtanszetonery.pl
  • Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
  • W przypadku spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem, należy stosować się do odpowiednich obowiązujących przepisów prawnych.
  • O zmianach treści regulaminu Klienci będą informowani drogą elektroniczną, jednak w terminie nie krótszym niż 30 dni przed wejściem w życie w/w zmian regulaminu.